Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu – Trà Cô Thụ

Đông Phương

Tác giả: Trà Thụ Cô

Thể loại:  Võ hiệp cường cường, tình chung hữu độc, HE.

Nguồn Raw + QT: U Linh Thần Điện

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: 1 tuần 1 chương

Edit: Tử Linh

Văn án:

Hoa Mãn Lâu xuyên vào tiểu thuyết Kim Dung gặp gỡ Đông Phương Bất Bại, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

Đôi lời: Bản dịch mang tính chất phi thương mại, làm theo sở thích cá nhân đừng mang ra khỏi nhà. Và đây cũng là đam mỹ đầu tiên ta edit mong mọi người ủng hộ.

Mục lục

~Chương 01~Chương 02~Chương 03~Chương 04~Chương 05~

~Chương 06~Chương 07~Chương 08~Chương 09~Chương 10~

~Chương 11~Chương 12~Chương 13~Chương 14~Chương 15~

~Chương 16~Chương 17~Chương 18~Chương 19~Chương 20~

~Chương 21~Chương 22~Chương 23~Chương 24~Chương 25~

~Chương 26~Chương 27~Chương 28~Chương 29~Chương 30~

~Chương 31~Chương 32~Chương 33~Chương 34~Chương 35~

~Chương 36~Chương 37~Chương 38~Chương 39~Chương 40~

~Chương 41~Chương 42~Chương 43~Chương 44~Chương 45~

~Chương 46~Chương 47~Chương 48~Chương 49~Chương 50~

~Chương 51~Chương 52~Chương 53~Chương 54~Chương 55~

~Chương 56~Chương 57~Chương 58~Chương 59~Chương 60~

~Chương 61~Chương 62~Chương 63~Chương 64~Chương 65~

~Chương 66~Chương 67~Chương 68~Chương 69~Chương 70~

~Chương 71~Chương 72~Chương 73~Chương 74~Chương 75~

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

—Hoàn—